W ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy musisz umieć kontrolować ryzyko w miejscu pracy. Aby to zrobić, należy zastanowić się nad tym, co może wyrządzić ludziom krzywdę i zdecydować, czy podejmuje się rozsądne kroki w celu zapobieżenia tej krzywdzie. Jest to tzw. ocena ryzyka i jest to coś, czego przeprowadzenie jest wymagane przez prawo. Jeśli masz mniej niż pięciu pracowników, nie musisz nawet nic zapisywać.

Ocena ryzyka nie polega na tworzeniu ogromnych ilości dokumentów, ale raczej na określeniu rozsądnych środków kontroli ryzyka w miejscu pracy. Prawdopodobnie już podejmujesz działania mające na celu ochronę swoich pracowników, ale ocena ryzyka pomoże Ci zdecydować, czy pokryłeś wszystkie niezbędne koszty.

Pomyśl o tym, jak mogą się zdarzyć wypadki i pogorszenia stanu zdrowia i skoncentruj się na realnych zagrożeniach – tych, które są najbardziej prawdopodobne i które spowodują największe szkody.

W przypadku niektórych rodzajów ryzyka, istnieją przepisy wymagające szczególnych środków kontroli. Ocena może pomóc w dokładniejszym określeniu, gdzie należy przyjrzeć się konkretnym rodzajom ryzyka i tym szczególnym środkom kontroli.  Środki kontroli nie muszą być oceniane oddzielnie – mogą być traktowane jako część ogólnej oceny ryzyka lub jej rozszerzenie.

Jak ocenić ryzyko w miejscu pracy?

  • Określić zagrożenia
  • Stwierdzić, kto może doznać szkody i w jaki sposób
  • Ocenić zagrożenia i podjąć decyzje dotyczące środków ostrożności.
  • Zapisać swoje istotne ustalenia
  • Przeglądać ocenę i aktualizować ją, gdy to konieczne

W wielu typach firm, gdzie wiesz, jak wygląda proces pracy, możesz zrobić taką ocenę sam. Nie musisz być ekspertem od zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Myśląc o ocenie ryzyka, pamiętaj:

  • Zagrożenie to wszystko, co może spowodować szkodę, np. chemikalia, elektryczność, praca z drabiną, otwarta szuflada itp.
  • Ryzyko to szansa, że ktoś może zostać poszkodowany przez zagrożenia, wraz ze wskazaniem, jak poważna jest potencjalna szkoda