0 zadanie maturalne z j. polskiego [Pan Tadeusz]
#1
groszek2110
prosze o odpowiedzi do pytań krótko w kilku zdaniach, bardzo pilne i z góry dziękiIII.Obraz Litwy na podstawie fragmentu księgi I.

1.Mickiewicz sięga do tradycji eposu antycznego. Jak ją modyfikuje? zemu to służy? Zwróć uwagę na kolejność apostrof w inwokacji.
2.Co i w jki sposób Mickiewicz mówi o Litwie w pierwszych wersach poematu? Zwróć uwagę na parafrazę fraszki Kochanowskiego "Na zdrowie". Określ jej funkcję.
3.Za pomocą jakich słów poeta przywołuje obraz Litwy? Jakie te słowa mają znaczenie dla sposobu prezentacji świata przedstawionego w całym dziele?
4.Kim dla poety jest Matka Boska? Czego od niej oczekuje jako artysta oraz jako emigrant i Polak?
5.Jaki obraz Litwy mickiewicz przedstawia w inwokacji? na czym się koncentruje? jakie środki stylistyczne wykorzystuje?
6.Jakie uczucia oraz emocje wyraża poeta w inwokacji? Możesz wybrać z poniższych propzycji lub zaproponować własne: radość, euforia, smutek, nostalgia, miłość, lęk, żal, melancholia, zaciekawienie, zdziwienie, egzltacja, wzruszenie, zachwyt.
7.Jaki jest dworek w Soplicowie? Co go otacza? Co na podstawie opisu można powiedzieć o jego właścicielach i zwyczajach w nim panujących?IV.Obraz ojczyzny w kontekście całości utworu.

1.W jaki sposób Mickiewicz przedstawia bohaterów Pana Tadeusza? Co ich łączy, a co dzieli? Zwróć uwagę na bogactwo portretów, różnorodność charakterów, wzajemne relacje, stosunek do spraw ojczyzny, tradycji, hitorii i natury.
2.W jaki sposób poeta przedstawia historię? Jakie historyczne postaci i wydarzenia wpływają na poglądy bohaterów, budują ich tożsamość narodową?
3.Za pomocą jakich środków stylistycznych poeta ukazuje piękno litewskiego krajobrazu? Zwróć uwagę na baśniowość opisywanej przez mickiewicza krainy.
4.jaką funkcję pełnią przedstawione przez poete obyczaje szlacheckie? Którym z nich poeta poświeca najwięcej uwagi? Dlaczego?
5.jaka jest rola poloneza kończącego poemat? jak wpływa na wymowę utworu?V.Wnioski.

1.Jaki obraz Litwy wyłania się z Mickiewiczowskiego poematu?
2.Jak wygląda utracona ojczyzna z perspektywy emigranta? Jak pobyt poza ojczyzną wpływa na sposób mówienia o niej?
3.Co łączy, a co dzieli Polaków - bohaterów Pana Tadeusza - od Polaków, do których mickiewicz zwraca się w Epilogu? Jakie są tego przyczyny? Przywołaj kontekst historyczny.
4.Wyjaśnij, na czym polega i czemu służy terapeutyczna rola Pana Tadeusza. Odnieś swoje spostrzeżenia do obrazu Litwy widzianej oczami mickiewicza.
Odpowiedz